Friday, December 27, 2013

Lễ phủ Quốc Kỳ VNCH cho Việt DZŨNG


Lễ phủ Quốc Kỳ VNCH cho Việt DZŨNG


Đây có thể là lần đầu tiên một người chưa một lần khoác áo chiến binh được nhận lá cở phủ trên chiếc quan tài theo nghi thức Quân Đội. Tinh thần chống cộng hăng say của Việt Dzũng đã thuyết phục được tất cả mọi người còn nghĩ mình là người Việt Nam và còn nghĩ đến quê hương cho một ngày trở về.
» TIỂU SỬ VIỆT DZŨNG
» Nam Lộc nói về sự ra đi của Việt Dzũng
» Việt Dzũng - Kẻ Mang Nặng Những Khổ Đau Cùng Đất Nước.
» Việt Dzũng Nghệ sĩ đấu tranh không tàn tật tâm hồn
» Việt Dzũng, Anh buồn Em...
» Chương trình tang lễ của Việt Dzũng
» Ca nhạc sĩ, MC, nhà tranh đấu Việt Dzũng đã “trở về cát bụi”
» Tiếc Thương Việt Dzũng
» Tên Anh ngời sáng mãi


Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam Cali đã quyết định làm lễ phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho chiến sĩ Việt Dzũng.

Đây có thể là lần đầu tiên một người chưa một lần khoác áo chiến binh được nhận lá cở phủ trên chiếc quan tài theo nghi thức Quân Đội. Tinh thần chống cộng hăng say của Việt Dzũng đã thuyết phục được tất cả mọi người còn nghĩ mình là người Việt Nam và còn nghĩ đến quê hương cho một ngày trở về.

ôi xin hoan nghênh tinh quyết định của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam Cali để chứng tỏ lập trường chống cộng và đón nhận Việt Dzũng như một chiến hữu đã từng chiến đấu cho mầu cờ sắc áo.


Lễ phủ cờ sẽ bắt đầu vào lúc 11:00AM ngày thứ Bảy 12/28/13 tại:

Peek Family Colonial Funeral Home
7801 Bolsa Ave. # 1
Westminster, CA 92683
714-893-3525

Sẽ có 2 người trong nhóm Hưng Ca tham dự với toán phủ Quốc Kỳ VNCH

Các quân nhân đến tham dự nếu được xin vui lòng mặc Quân Phục để bày tỏ lập trường và tinh thần đồng đội cho một chiến hữu đã suốt đời chống cộng - Chống đến hơi thở sau cùng.

KQ Nguyễn Việt Hùng

XLTV Quyền Hội Trưởng
( FB của Trưng Vương Bích Huyền )

Labels

Followers