Monday, November 28, 2011

Bi/Hài kịch do Quang Minh & Hồng ĐàoChú Tư Cầu - phần 1

Chú Tư Cầu - phần 2

Chú Tư Cầu - phần 3

Hai Kich Mong Cho 1 - Quang Minh- Hong dao

Hai Kich Mong Cho 2 - Quang Minh- Hong dao

Hai Kich Mong Cho 3 - Quang Minh- Hong dao

Hai Kich Mong Cho 4 - Quang Minh- Hong dao

Gia tài người hàng xóm - phần 1

Gia tài người hàng xóm- phần 2

thiên duyên tiền định - phần 1

Thiên duyên tiền đinh - phần 2

lời thật mất lòng 1

lời thật mất lòng 2

 


Ngay Tan Hon 1 [HaiKich] (Quang Minh Hong Dao

Ngay Tan Hon 2 [HaiKich] (Quang Minh Hong Dao

Ngay Tan Hon 3[HaiKich] (Quang Minh Hong Dao

Đời và Kịch - phần 1

 Đời và Kịch - phần 2

Diamond forever - Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan

Mot Dieu De Nho - Quang Minh Hong Dao

Quang Minh, Hồng Đào, Đoàn Phi, Hà Thanh Xuân - Tầm xuân

Quang Minh, Hồng Đào, Jonathan Phan - Ngày giao thừa

Quang Minh, Hồng Đào, Jonathan Phan - 20, 40, 60

Quang Minh & Hồng Đào - Tình mùa đông

Phong Thuy - Quang Minh Hong Dao

Long Gia Thanh Chan - Quang Minh Hong Dao

Hoi Ngo Hoa Hau - Quang Minh

trái sầu riêng đông lạnh 

P1
P2
P3
P4

Labels

Followers