Tuesday, July 26, 2011

Websites Nhạc Việt

VIỆT NHẠC - MINNESOTA : http://vietnhac. org/cms/
NHÓM CA TRƯỞNG: http://www.catruong .com/
DU CA VIỆT NAM :  http://www.ducavn. com/
CỎ THƠM MAGAZINE: http://cothommagazine.com/nhac/
 
ÂM NHẠC VIỆT: http://amnhacviet. net/
 
VIETNAMESE MUSIC DATABASE: http://vmdb. com/
 
BẾN NHẠC: http://www.bennhac. com/
 
NHẠC CỦA TUI: http://www.nhaccuat ui.com/
 
WORLD OF INSTRUMENTAL MUSIC: http://www.woim. net/
 
YÊU NHẠC VÀNG: http://www.yeunhacvang.com/
 
VIỆT NAM THƯ QUÁN: http://vnthuquan. net/nhac/
 
VIỆT GUITAR:   http://guitar. vn/
 
GUITAR VIỆT NAM : http://guitarvietna m.net/
 
MUZIIC: www.muziic.com
 
BẾN BỜ ÂM NHẠC: http://benboamnhac. net/index. php
 
THƠ NHẠC VIỆT: http://www.thonhacv iet.com/
 
NHỊP CẦU ON-LINE: http://www.nhipcauo nline.com/
 
SÓNG NHẠC: http://songnhac. vn/
 
MP3 ZING:  http://mp3.zing. vn/
 
I LOVE NGOC LAN: http://ilovengoclan .com/
 
TRUNG TÂM ASIA : http://www.trungtam asia.com/
 
THÚY NGA PARIS : http://www.thuyngao nline.com/
 
                                            
Chương Trình Phát Thanh:
70 NĂM TÌNH CA - Hoài Nam phụ trách -  Đài SBS (Úc Châu)
CA KHÚC VIỆT NAM - Thanh Trang phụ trách - Đài VOA (Voice of America - Tiếng Nói Hoa Kỳ)
ÂM NHẠC CUỐI TUẦN - Thy Nga phụ trách - Đài RFA (Radio Free Asia - Á Châu Tự Do)
CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC - Bích Huyền phụ trách - Đài VOA
NGHỆ SĨ VÀ ĐỜI SỐNG - Trường Kỳ phụ trách - Đài VOA
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - Thụy Khuê phụ trách - Đài RFI (Radio France Internationale)
"NHẠC CHỦ ĐỀ" do Duy Trác phụ trách; "ÂM THANH & NGÔN TỪ" do ĐoànThế Ngữ phụ trách
Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston (Voice of VietNam- VOVN - Houston, Texas)
NHỮNG SÁNG TÁC MỚI - Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách - Đài Việt Nam Hải Ngoại
HẢI NGOẠI THI CA - Miên Du Đà Lạt phụ trách - Đài Sài Gòn - Dallas, Texas
http://saigonradio8 90am.com/ ?q=hntc_vw
 
     
Nhạc Sĩ:
PHẠM ĐỨC HUYẾN: http://www.phamduchuyen.com/
 
PHÓ QUỐC THĂNG & PHÓ QUỐC LÂN:
NGÔ THỤY MIÊN: http://honque. com/ngothuymien/
 
LÊ UYÊN PHƯƠNG: http://leuyenphuong .com/
 
ĐỨC HUY:
TRỊNH NAM SƠN:
NGỌC TRỌNG:
TÙNG GIANG:
PHẠM QUANG TUẤN: http://tuanpham. org/
 
THỤY MI:
ĐINH TRUNG CHÍNH: http://www.dinhtrun gchinh.com/
 
HOÀNG VIỆT KHANH: http://www.hoangvie tkhanh.com/
 
HOÀNG CÔNG LUẬN - vĩ cầm, hòa âm: http://www.lacnam. com/
 
QUỐC TOẢN - keyboard, hòa âm: http://quoctoan. com/
 
MICHAEL HÙNG - saxo, hòa âm: http://www.michaelh ung.com/
 
GIANG ĐÔNG - dương cầm, hòa âm: http://daviddong. net/giangdong/ index.php? section=1
 
NGUYỄN QUANG - dương cầm, hòa âm: http://www.myspace. com/nguyenquangs tudio
 
ĐẶNG THÁI SƠN - dương cầm cổ điển: http://www.dangthai son.net/
 
 
NGUYỄN QUỲNH - dương cầm cổ điển:  http://quynhnguyen. com/music. aspx
 
ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG - tây ban cầm cổ điển: http://dodinhphuong .com/
 
ĐẶNG HUY HOÀNG - tây ban cầm cổ điển: http://artandclassi calguitar. com/hoangdang. htm
 
  
KIM CHUNG - tây ban cầm cổ điển:   http://www.myspace. com/kimchung
 
VŨ CƯỜNG - trumpet - jazz: http://www.cuongvu. com/
 
PHẠM ĐỨC THÀNH - đàn bầu: http://www.phamduct hanh.com/
 
KHẮC CHÍ & HOÀNG BÍCH - nhiều loại đàn dân tộc: http://www.khacchi. com/index_ vn.html
 
 

Labels

Followers