Thursday, December 16, 2010

PHAN VĂN HƯNG - CHÚNG ĐI BUÔN

A remarkable song! One of my favorites.
PHAN VĂN HƯNG - CHÚNG ĐI BUÔN -- Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền Chúng đi buôn cho nước đảo điên Chúng đi buôn buôn núi buôn non Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn 1-Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu Chúng đi buôn nước mắt lòng đau Chúng đi buôn thân x...ác xanh xao Buôn đời mình buôn cả thâm sâu Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ Chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ Cho đời càng gian khổ cam go 2-Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn Chúng ăn to ăn bé cỏn con Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang Cho mặc người ai thở ai than Chúng đi buôn giấy phép văn bằng Chúng đi buôn công lý (với) lòng nhân Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh Buôn sự thật buôn cả lương tâm 3-Chúng ăn chơi xương máu đồng lọai Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai Chơi như đời không còn ngày mai Chúng đi buôn chia chác sang giầu Chúng đi buôn lừa dối gạt nhau Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu Lỗi khổ này sẽ còn bao lâu Rồi một mai em lên non cao Trông về xa núi rác ngập sầu Nhưng thành phố chen chúc bụi nâu Nơi kiếp người tranh thủ miếng đau Và lòng em sẽ trong xôn xao Tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao Cũng chính là những người đồng bào ...See More
Length: 4:45

Labels

Followers